Privacybeleid

Deze website is eigendom van

Tim Nagels

Distelstraat 1

2250 Olen

België

Telefoon: +32 477 06 36 89

E-mail: info@koiraolen.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0799.498.546

Bankrekeningnummer (IBAN): BE26 9734 5035 1129    BIC: ARSPBE22

 

Deze website kwam tot stand via de diensten van JouwWeb B.V. en voldoet bijgevolg aan de algemene voorwaarden van de betrokken diensten. Elementen van deze website die niet zouden toebehoren aan Tim Nagels, blijven eigendom van JouwWeb B.V.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Tim Nagels of rechthoudende derden.

De op deze website vertoonde afbeeldingen en foto’s van natuurlijke personen worden uitsluitend vertoond met eerbied voor het recht op afbeelding van de betrokken personen.

Grafische elementen die deel uitmaken van deze website en die niet zouden toebehoren aan Tim Nagels hebben voorafgaandelijk aan hun gebruik het voorwerp uitgemaakt van de uitdrukkelijke toestemming van de rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Tim Nagels levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of als bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Tim Nagels alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Tim Nagels kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Als u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking gesteld wordt, kunt u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tim Nagels geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Tim Nagels kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van hardware, software enz. van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of -pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of -pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Tim Nagels verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of -pagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid
Tim Nagels hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Om de site en alle op de site beschikbare modules te kunnen gebruiken, wordt de gebruiker mogelijk gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie zal uitsluitend verwerkt worden in het kader van klantenbeheer. Tim Nagels is de enige verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die eventueel verwerkt kunnen worden zijn:

  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres,…);
  • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail,…);
  • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract.

 

Er worden uitsluitend gegevens verwerkt voor intern gebruik die van uzelf afkomstig zijn en dit slechts voor de vermelde doeleinden en binnen de wettelijke termijnen. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten, kan worden verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG, van toepassing sinds 25 mei 2018).


Gebruik van "cookies"
Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Via uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies achteraf van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

 

Koira

Distelstraat 1, 2250 Olen

Tel.: +32 477 06 36 89

E-mail: info@koiraolen.be

BTW BE 0799.498.546